Åter till startsidan
KundvagnLogga in
 
0 produkter 0,00 kr
Bild på maskin till temasida maskiner

Maskinföreskrifter baserade på maskindirektivet


Arbetsmiljöverkets regler kring maskiner återfinns i AFS 2008:3 med efterföljande ändringsföreskrifter. Reglerna grundar sig på EU:s maskindirektiv 2006/42/EG, som i Sverige motsvaras av dessa föreskrifter.

EG-kommissionens guide till maskindirektivet (2006/42/EG). 

Maskinföreskrifterna, AFS 2008:3, innebar förenklingar och förtydliganden jämfört med tidigare regler. Bland annat har det skett förändringar i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som behandlar ergonomi, styrsystem, stabilitet samt buller och vibrationer. Definitioner av vissa begrepp har förbättrats och det har sammantaget resulterat i mer lättillämpade föreskrifter för små och medelstora företag.

Det stora antalet olyckor, som har ett direkt samband med användning av maskiner, kan förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation.

Denna temasida utgår ifrån maskinföreskrifterna och de krav som riktar sig till tillverkare, distributörer och köpare. Den behandlar också vad användare av maskiner behöver ta hänsyn till.

I regeringens departementstencil, Ds 2007:44 ”Genomförande av det nya maskindirektivet” finns en beskrivning av genomförandet av det nya maskindirektivet i svensk lagstiftning.

Sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 träder nya bestämmelser som är belagda med sanktionsavgift i kraft. De nya bestämmelserna, gäller för de maskiner som omfattas av Bilaga 4 i AFS 2008:3, och innebär att den som släpper ut på marknaden eller tar i drift en sådan maskin utan att ha upprättat en EG-försäkran om överensstämmelse enligt 6 § e), ska betala en sanktionsavgift.

Ändringar i andra föreskrifter

Maskindirektivet medförde ändringar av ett antal befintliga föreskrifter. En lista över ändrade föreskrifterna finns här. 

Regler om maskiner för bekämpningsmedel

Föreskrifterna om maskiner AFS 2008:3 kompletteras med regler för maskiner som applicerar bekämpningsmedel.
De handlar om vilka miljöskyddskrav nya maskiner för applicering av bekämpningsmedel ska uppfylla. Bland annat ska en riskbedömning göras för risken att miljön oavsiktligt utsätts för bekämpningsmedel.
Bakgrunden till ändringen är EU:s miljöhandlingsprogram  för ett hållbart sätt att använda bekämpningsmedel och samtidigt minska riskerna för människors hälsa och miljön.Klicka här för att skriva ut sidan i en printervänlig version.

EG-guide till maskindirektivet

Bild: EG-Guide

I guiden om maskinregler kan du läsa mer om maskindirektivet.Läs mer

Frågor & svar

Webbredaktionen rekommenderar: Frågor & svar
Se även frågor och svar om maskiner.

Klicka här

Se även:
Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009)

AFS

Maskiner som släpps ut på marknaden ska vara CE-märkta. Föreskrifterna om maskiner riktar sig till tillverkare, importörer och distributörer och grundas på EU:s maskindirektiv (2006/42/EG). Gemensamma regler gäller inom EU samt Norge, Island och Lichtenstein.
Föreskrifterna gäller för maskiner, utbytbar utrustning, säkerhetskomponenter, lyftredskap, kedjor, kättingar, linor, vävband, avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar samt delvis...

Se AFS 2008:03

© Arbetsmiljöverket, Lindhagensgatan 133, 112 79 Stockholm, Tfn: 010-730 90 00, Fax: 08-730 19 67Upp till sidans topp
[ Kontakta oss | Om webbplatsen | arbetsmiljoverket@av.se ]
Direkt till sidans huvudinnehåll [alternativt tryck alt S]Om webbplatsen [snabbkommando alt 0]Startsidan [snabbkommando alt 1]Aktuellt [snabbkommando alt 2]Webbkartan [snabbkommando alt 3]Söksidan [snabbkommando alt 4]Vanliga frågor och svar [snabbkommando alt 5]Hjälpsidan [snabbkommando alt 6]Kontakta oss [snabbkommando alt 7]