• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Pandemi och arbetstidslagen - arbetsgivare kan behöva förbereda sig

Hela arbetstidslagen eller vissa paragrafer, som anges i 3 §, kan avtalas bort genom kollektivavtal. När kollektivavtal har träffats har Arbetsmiljöverket inte tillsyn över de delar av lagen som ersatts med avtalet. Arbetsmiljöverket kan inte heller pröva dispensansökningar som avser bortavtalade regler.
 
Det betyder att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal kan behöva förbereda sig redan nu genom att se till att man har tagit upp pandemisituationen i kollektivavtalet. Förhoppningsvis blir det då inga oklarheter i arbetstidsfrågor när influensan slår till.
 
Det är lite svårt att veta exakt hur många som omfattas av kollektivavtal men vi tror att det kan röra sig om minst 8 av 10 arbetstagare. När det gäller företag tror vi att grovt räknat knappt hälften av företag med minst en anställd omfattas av kollektivavtal.

Utan kollektivavtal gäller arbetstidslagen, men en pandemi kan medföra undantag så dispenser inte behöver sökas.

Vad säger arbetstidslagen vid en pandemi. En pandemi kan vara en sådan situation som medför undantag i arbetstidslagen. Då behöver dispens i vissa fall inte sökas från reglerna om arbetstid, dygnsvila, arbetstid för nattarbetande med mera.

För den som vill ha ett ingående svar finns vår vägledning att läsa, ”Vägledning för tillämpning av arbetstidslagen vid en pandemi”. Den sammanfattar följande:

En pandemi bör kunna vara en sådan situation som medför att undantaget i 2 § 3 stycket arbetstidslagen blir tillämpligt på delar av den offentliga verksamheten.

Det innebär att särskild dispens i sådana fall inte behöver sökas från reglerna om sammanlagd arbetstid, dygnsvila, arbetstid för nattarbetande samt kompensation för tillfälliga avvikelser från veckovilan.

En pandemi bör även i vissa verksamheter kunna betraktas som ett sådant särskilt förhållande som medför att tillfällig avvikelse kan göras från reglerna om dygnsvila och veckovila.

Vidare bör en pandemi kunna medföra att det finns särskilt behov av ökad arbetstid inom många verksamheter.

Vid en pandemi har Arbetsmiljöverket möjlighet att påskynda hanteringen av ansökningar om undantag från arbetstidslagen.

Se också information om arbetstidslagen