• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Aktuellt

 

2014-10-29

Organisera för ett hållbart arbetsliv

Arbetslivet är fortfarande ojämnställt, men för att visa på goda exempel och sprida kunskap ordnar Arbetsmiljöverket tre konferenser om kvinnors arbetsmiljö i Umeå, Malmö och Stockholm....
Läs mer


Författningar som behandlar arbete i farlig atmosfär upphävs

Fyra författningar som behandlar arbete i farlig atmosfär upphävs från och med 1 januari 2015. Med farlig atmosfär menar vi arbetsmiljöer där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning. Läs mer om vilka författningar som upphävs här.


Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö på remiss

En ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö har gått på remiss. Regler om arbetsbelastning, arbetstider, konflikter och kränkande behandling ingår i förslaget. De senaste fyra åren har antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukfrånvaro p.g.a. organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent. Läs hela artikeln


Ebolasmittan ur ett arbetsmiljöperspektiv

Med anledning av utbrottet av ebolavirus i Västafrika har vi sammanställt lite information om vad som gäller ur ett arbetsmiljöperspektiv. Läs mer härSkogsbranden i Västmanland 

Med anledning av skogsbranden som härjar i Västmanland har vi här sammanställt lite information om vad som gäller ur arbetsmiljöperspektiv. Läs mer härHalvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige - 1 januari – 30 juni 2014

Från den 1 juli 2013 måste utländska arbetsgivare anmäla utstationering och en kontaktperson till ett register i Sverige. Från det att lagen trädde i kraft har drygt 36 000 utstationerade arbetstagare registrerats. De flesta av de utstationerade som har anmälts återfinns inom branscherna byggverksamhet och tillverkning.

Läs hela rapporten


Föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor upphävs

Föreskrifterna baseras på ett minimidirektiv kallat Seveso II direktivet, Ett nytt minimidirektiv kallat Seveso III träder i kraft den 1 juni 2015. Samtidigt upphävs Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor, AFS 2005:19.

I samband med att det nya direktivet togs fram, genomfördes en behovsanalys. I den gjorde Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och Arbetsmiljöverket bedömningen att Sverige kan uppfylla det nya direktivet, även om AFS 2005:19 upphävs och inte ersätts med nya föreskrifter. Enligt myndigheternas gemensamma uppfattning ger Sevesolagen alltså MSB mandat att föreskriva om de delar av dokumentationen som avser arbetsmiljö.
 
Det innebär också en regelförenkling för cirka 400 arbetsgivare som bedriver Sevesoverksamhet inom branscher som:

• Stål- och metallframställning
• Massa- och papperstillverkning
• Raffinaderier
• Gruv och sprängverksamheter
• Läkemedelstillverkning

Dessa arbetsgivare behöver därmed inte längre lämna anmälan och säkerhetsrapport till Arbetsmiljöverket. Länsstyrelserna kommer även fortsättningsvis att bedriva tillsyn med stöd av Seveso-lagen och Arbetsmiljöverket med stöd av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och kemiska arbetsmiljörisker.

Läs mer på vår sida om pågående föreskriftsarbete.EU-kommissionen presenterade förslag på ett strategiskt ramverk för arbetsmiljöarbete


Sverige har under flera år drivit frågan att en europeisk arbetsmiljöstrategi är viktig för arbetsmiljöarbetet inom EU och i medlemsländerna. I fredags presenterade kommissionen ett förslag till strategisk inriktning. 

– Det är bra att ett förslag till strategisk inriktning äntligen presenteras även om det är i form av ett ramverk som kommer att behöva konkretiseras ytterligare i den fortsatta processen. 
Ramverket pekar ut angelägna utvecklingsområden som svarar relativt väl mot vad vi i Sverige prioriterar högt i arbetsmiljöarbetet, säger Boel Callermo, chef för internationella staben på Arbetsmiljöverket. 

Nästa steg är att diskutera och konkretisera ramverket med övriga medlemsländer så att EU får en ny arbetsmiljöstrategi. 
Det ska vara enkelt att utveckla din arbetsmiljö

Nu erbjuder Arbetsmiljöverket praktisk hjälp för att utveckla arbetsmiljöarbetet på ett enkelt sätt. 

Guide, exempel och mallarKunskapsseminarium Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Vi arbetar alltmer med information inom de flesta typer av yrken. Detta ställer nya krav på arbetsmiljöarbetet för alla som arbetar, men särskilt för de av oss som har en kognitiv funktionsnedsättning.
Läs mer och ta del av kunskapsseminariet 


Europeisk kampanj – 500 inspektioner mot fallolyckor då man halkar eller snubblar

Arbetsmiljöverket medverkar i den europeiska SLIC-kampanjen 2014.  Kampanjen ska förebygga olyckor till följd av att man halkar och snubblar på samma nivå och leds av Estland. I Sverige ska vi göra över 500 inspektioner under juni – september.

Läs mer härEU-kampanj 2014-2015  - Friska arbetsplatser förebygger stress 

Varje år genomför EU-länderna en gemensam kampanj under den europeiska arbetsmiljöveckan i oktober. 2014-2015 är temat för kampanjen arbetsrelaterad stress. 
Läs mer om EU-veckan​Arbetsmiljokunskap.se

Nu är Arbetsmiljokunskap.se, kopplad till www.av.se/arbetsmiljokunskap, lanserad. Webbplatsen riktar sig till arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet arbetsmiljö. Inspektion av tillverkningsindustrin

I januari 2014 påbörjade Arbetsmiljöverket en inspektionsinsats av framförallt mindre företag i södra Sverige. Läs mer under aktuella inspektioner.Nytt försök att få klarhet kring krav på arbetskläder i hemtjänsten

Efter att förvaltningsdomstolarna i Falun och Karlstad först gjorde tummen upp för krav på arbetskläder inom hemtjänsten och förvaltningsdomstolen i Skåne sedan gjort tummen ned är det nu oklart vad som egentligen gäller. Med ett överklagande till kammarrätten hoppas Arbetsmiljöverket skapa klarhet i frågan.

Krav för förbättrad hygienNy organisation för Arbetsmiljöverket

Den 1 januari 2014 gick Arbetsmiljöverket in i en ny organisation med en stärkt internationell funktion, ett samlat juriststöd och en mer sammanhållen och flexibel inspektionsavdelning för att bemöta de nya utmaningarna i arbetsmiljösverige.

Läs mer


Nyhetsarkiv

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |


Regelstruktur

Arbetsmarknadens parter och Arbetsmiljöverket har gemensamt utarbetat en regelstruktur.

Se PDF

Tillsynsstatistik 2008-2013

Verksamhetsstatistik 2003-2007
Här har vi sammanställt statistik över tillsynsinsatser 2008-2013.

Läs mer