• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetsmiljölagen, AML

Arbetsmiljölagen, AML
Arbetsmiljölagen ger de grundläggande kraven i arbetsmiljöarbetet.

Se arbetsmiljölagen

Se även:
Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Den här broschyren beskriver arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Den tar upp hur arbetsgivaren kan sköta sin arbetsmiljöverksamhet på ett bra sätt och vad ansvaret innebär.Se ADI 379

Läs mer

Startpaket SAM
- ett hjälpmedel för arbetsgivaren att komma igång, strukturera och organisera arbetsmiljöarbetet.


Guide, exempel och mallar