• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetsmiljölagen

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska 
  • fysiska 
  • arbetsorganisatoriska  
  • sociala   
  • arbetets innehåll 

Våra föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. Läs mer om föreskrifter

Regering och riksdag

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. Regeringen kan däremot besluta om kompletterande regler, till exempel arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning förnyas hela tiden. 

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.

 

Den 1 januari 2015 ändrades

7 kap. 5 §

 

Läs mer på riksdagens webbplats.

Den senaste ändringen är markerad med gul bakgrund. 

Arbetsmiljölagens innehåll

Kontaktperson: Arbetsmiljöverket 

Beställ Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen och förordningen med kommentarer i lydelse 1 januari 2015.Beställ eller ladda ner här

Arbetsmiljölagen OH-serie

Arbetsmiljölagen som bildpresentation. I den lyfter vi fram det viktigaste i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.