• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Diarieförda ärenden

Vad är ett diarium?

Alla myndigheter är skyldiga att föra ett register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Inom Arbetsmiljöverket har vi ett så kallat ärendediarium. Det innebär att alla handlingar som tillhör ett och samma ärende registreras under samma diarienummer. Merparten av Arbetsmiljöverkets ärenden diarieförs.

Vilka ärenden redovisas?

Alla diarieförda ärenden redovisas. Du kan se när ett ärende har startat, diarienumret, ärendemening och om ärendet är pågående eller avslutat. Ärenden ligger kvar och visas i listan en månad efter det att det är avslutat.

Vad redovisas inte?

Personuppgiftslagen, PUL, reglerar hur personuppgifter får hanteras. Inga personnamn visas i ärendena. Där ett ärende innehåller en personuppgift i form av ett namn ersätts detta med ”förnamn efternamn”. Namn på juridiska personer, till exempel namn på företag och myndigheter visas.

piloff   Sök ärenden