• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Arbetsmiljöarbete, SAM

För att främja god hälsa och förebygga många orsaker till ohälsa på arbetsplatsen är det viktigt med ett fungerande arbetsmiljöarbete.

I arbetsmiljö ingår fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden.
• Hur har ni det på arbetsplatsen?
• Vad bidrar till att det känns bra?
• Hur kan det bli bättre?
Svaren på dessa frågor ger troligtvis några exempel på vad som är viktigt för att skapa en bra arbetsmiljö på just er arbetsplats.
Med hjälp av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, kan ni skapa ett fungerande arbetsmiljöarbete. Välj ett sätt att arbeta som passar för er. Läs mer under de olika rubrikerna till vänster.
Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas ofta SAM.

 

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Vägledning - Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö

Den här vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Vi har delat in den i två delar. 

• Introduktion med överblick och sammanhang
• Vägledning med råd och rekommendationerSe vägledningen

Se även:
Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS
Arbetsmiljön ska hanteras som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta även de psykologiska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.  

Se AFS 2001:01