• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Startsidebild: Kunskapsöversikt Bemanning

Bemanningsbranschen och arbetsmiljöfrågor för personaluthyrning

I takt med arbetsmarknadens förändring de senaste decennierna har också anställningsformerna förändrats. Så har till exempel bemanningsbranschen ökat kraftigt i Sverige. Statistik visar att branschen vuxit under perioden 1997-2007, med en sammanlagd tillväxt om 327 procent. Forskning visar att 40 procent av landets arbetsplatser med fler än 100 anställda använder sig av inhyrd personal. Siffror från arbetsgivarorganisationen Bemanningsbranschen visar att omsättningen under tredje kvartalet 2011 ökade med 18 procent i jämförelse med samma period 2010. En undersökning från arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen visar att år 2011 var 5 procent eller 14 800 personer av arbetskraften vid medlemsföretagen inhyrd. Motsvarande siffror för 2010 var 3,6 procent eller 10 300 personer. Prognosen är dessutom att branschen kommer att växa ytterligare. 

Det som utmärker branschen är att den uthyrde har en dubbel organisatorisk tillhörighet. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar medan kundföretaget har ett arbetsledaransvar. Även arbetsmiljöansvaret är delat mellan det uthyrande bemanningsföretaget och det inhyrande kundföretaget. Kundföretaget ska sörja för att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt, samt att nya inhyrda får en korrekt introduktion i arbetet. Bemanningsföretaget har det långsiktiga arbetsmiljöansvaret för till exempel rehabilitering och utbildning.

Den här Kunskapsöversikten ska belysa forskningsläget vad gäller bemanningsbranschen i förhållande till arbetsskador kopplat till branschen samt den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. En litteraturstudie genomförs av nationell och internationell litteratur, vetenskapliga artiklar och böcker liksom rapporter från myndigheter och organisationer.

Arbetet leds av Hannes Kantelius vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet i samarbete med docent Kristina Håkansson och docent Tommy Isidorsson. Resultatet presenteras i november 2013.

Seminarium Bemanningsbranschen

Forskarna Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson och Pille Strauss-Raats från institutionen för sociologi och statsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterar sin kunskapssammanställning Arbetsmiljö för hyresarbetskraft – Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö.

Se seminariet här

Arbetsmiljöverkets seminarier

Här kan du se aktuella seminarier.

Se kalendarium

Kontakt

Om du har några frågor om texterna, eller de kommande rapporterna kan du höra av dig till: 
Ulrika Thomsson Myrvang


Arbetsmiljö för hyresarbetskraft - Inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö

Bild på rapport om kunskapssammanställning

Syftet med denna kunskapssammanställning är att ge en sammanfattande bild av forskningen om inhyrdas fysiska och psykosociala arbetsmiljö samt arbetsskador.


Engelsk version av rapporten engelsk_flaggaSe rapporten här