• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Anmälan mobilt krossverk m m

Syftet med föreskriften om kvarts är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I vissa fall krävs läkarundersökning och medicinsk kontroll.

Blanketten om anmälan ska du som arbetsgivare använda när du avser att påbörja drift vid mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltsverk eller liknande mobil anläggning, där kvartshaltigt material hanteras. Anmälan ska göras innan anläggningen tas i bruk eller flyttas till annat driftsställe.

Anmälan görs till den region där anläggningen ska användas. Är du osäker på vilken region som ska ha anmälan kan du använda kartan till höger.

pdf Till blanketten för anmälan – mobilt krossverk m.m. för kvartshaltigt material.


Broschyr
Kvartsdamm kan orsaka silikos, ADI 244

Regler
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kvarts, AFS 1992:16,  ändrad genom AFS 2000:17, AFS 2005:10 och 2014:4  Reglerna om anmälan finns i 8 §.

Se även:
Kvarts

AFS Syftet med föreskriften är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar och damm vid hantering av kvarts och kvartshaltigt material. I vissa fall krävs läkarundersökning och medicinsk kontroll.

Se AFS 1992:16

Regionerna

Arbetsmiljöverkets 5 regioner
Från och med 1 januari 2014 är den inspekterande delen av Arbetsmiljöverket indelad i fem regioner istället för tio distrikt.

De fem regionerna