• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Webbkarta Globen

Temasida

Temasida: Arbetsanpassning och rehabilitering
Arbetsanpassning innebär att förhållandena på arbetsplatsen ska anpassas till arbetstagarnas särskilda villkor för arbetet. Rehabilitering ska hjälpa den som är sjuk att få tillbaka sin arbetsförmåga.

Läs mer