• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen

Skyddsombuds begäran om föreläggande eller förbud enligt ATL

s.k. 19a-anmälan

I första hand ska du som skyddsombud vända dig till arbetsgivaren med krav på åtgärder om det finns brister i hur reglerna om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid följs. Om du inte är nöjd med svaret på din begäran, eller om det inte kommer något svar alls, kan du vända dig till oss på Arbetsmiljöverket.

Se blankett

Blanketten kan du som skyddsombud använda när du begär att Arbetsmiljöverket ska pröva om ett föreläggande eller förbud ska meddelas enligt 22 § arbetstidslagen.

Gå direkt till
Skyddsombud - informationssida

Broschyr
Skyddsombud - arbetsgivare och arbetstagares samverkan för en bättre arbetsmiljö, ADI 314.

Regler
Arbetstidslagen 19a §