• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
2012-01-13

Säkrare butiker har lett till minskat antal rån

Butiksrånen minskar för andra året i rad. Det handlar om en rejäl minskning jämfört med toppåret 2009, då det anmäldes 1 150 rån av butiker. Ifjol uppgick de till 780.

−Det visar att våra gemensamma ansträngningar börjat få effekt, säger Boel Callermo, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket. Alla har rätt att känna sig trygga på jobbet.


Stora insatser har gjorts för att öka säkerheten för butiksanställda och försvåra för presumtiva våldsverkare. I fjol inspekterades närmare 2 500 butiker. En riktad informationskampanj till ägare av mindre butiker har genomförts. Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har under många år parallellt med Arbetsmiljöverkets tillsyn arbetat enträget för att förmå handlarna att öka tryggheten för butikspersonalen. Även Polisen har bidragit för att förbättra säkerheten i och kring butiker i större affärscentra.


−Upplevelsen av ett rån kan påverka en människa resten av livet. Det är en oerhört traumatisk händelse. Därför är det viktigt att alla berörda: fack, arbetsgivare och myndigheter samverkar i arbetet med att skapa trygga och säkra arbetsmiljöer.


Det finns en massa saker man kan göra för att se över sin säkerhet. Allt som innebär risk bör åtgärdas. Entréer, varumottag, möjligheter att hålla sig gömd, ensamarbete, tillgång till larm, hantering och förvaring av kontanter, belysning, placering av kassa. En kritisk tidpunkt är öppning och stängning av butiken. Hur kan den göras säkrare? Har någon blivit utsatt för rån är det viktigt att snabbt få hjälp. Kring allt detta bör arbetsgivaren tillsammans med personalen skaffa sig rutiner.


Arbetsmiljöverket har låtit intervjua drygt 200 av de totalt 2 000 butiksinnehavare, som var målgrupp för den riktade informationskampanj som genomfördes i samarbete med Kris under hösten 2011. I svaren framgår, att nio av tio butiksinnehavare tycker att checklistan med tips för en tryggare butik, var bra eller mycket bra. Kampanjen, som riktaded till mindre butiker i våra tre storstäder, har lett till ökade kunskaper hos både handlare och personal för att hantera en hot- och våldssituation.

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:
Benny Johansson, arbetsmiljöinspektör, tel  013-37 08 50
Helena Westlund, informatör, tel 08-730 93 61