• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen


     

 

Sakordsregistret - D

Daghem/fritidshem arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Dagsljus arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Damm asbest, AFS 2006:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
Dammbekämpning

se även Renhållning
arbete i motorbranschen, AFS 1998:8 
berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
kvarts, AFS 1992:16

Dammexplosion arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
Dammfilter / skydd utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Dator / mus / stöd arbete vid bildskärm, AFS 1998:5
psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1980:14
Dekontaminering innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
Desinfektion mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
Destruktion cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt, AFS 2005:5
syntetiska oorganiska fibrer, AFS 2004:1
Detaljhandel

arbete i kylda livsmedelslokaler, AFS 1998:2
arbete vid bildskärm, AFS 1998:5
arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2

Detonation

arbete i explosionsfarlig miljö, AFS 2003:3
sprängarbete, AFS 2007:1

Dieselmotor / olja / avgaser

berg- och gruvarbete, AFS 2010:1
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18

Dimensionering

enkla tryckkärl, AFS 1993:41
ställningar, AFS 2013:04

Disk / rum

allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården, AFS 1989:7

Djurhållning/
stall
arbete med djur, AFS 2008:17
arbete med försöksdjur, AFS 1990:11
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
Dokumentation se även Journal
användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1
arbete i stark värme, AFS 1997:2
arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1
besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska
anordningar, AFS 2003:6
besiktning av trycksatta anordningar, AFS 2005:3
hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18
innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, AFS 2011:2
kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 
mikrobiologiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:1
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1
tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar, AFS 2005:2
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7
Dola sprängning, AFS 2007:1
Doppning av virke bekämpningsmedel, AFS 1998:6
Driftinstruktion / prov besiktning av trycksatta anordningar, AFS 2005:3
tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Drivtryck användning av pressar och gradsaxar, AFS 1999:8
Droger arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1
Drunkning skydd mot skada genom fall, AFS 1981:14
Dränering byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3
Duschutrymme arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
Dykning

användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3
dykeriarbete, AFS 2010:16
gasflaskor, AFS 2001:4
gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5
medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6
utförande av personlig skyddsutrustning, AFS 1996:7

Däck / reparation arbete i motorbranschen, AFS 1998:8
Dödmansgrepp se även Hålldon
maskiner, AFS 2008:03
Dörr arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02
byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3