• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Ergonomi - Kvinna på restaurang

Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycks­fall. Det innebär också att prestations­förmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksam­heten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbets­miljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksam­heten ska de beröra såväl arbets­tagarnas förut­sättningar som tekniska och organisatoriska förut­sättningar.

På denna temasida finns information om hur ni kan utforma arbetet och arbets­platsen så bra som möjligt ur ett ergonomiskt perspektiv. Informationen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastnings­ergonomi, AFS 2012:2, som handlar om att förebygga hälso­farliga och onödigt tröttande belastningar för musklerna, lederna och skelettet samt stäm­banden, men även andra föreskrifter kan vara användbara.

Se även:
Belastningsergonomi

AFS

Föreskrifter om hur arbete ska utföras och planeras för att förebygga belastningsbesvär. Det gäller till exempel obekväma arbetsställningar, tungt kroppsarbete och repetitivt arbete.

Rättelseblad till sidorna 22, 34 och 37 hittar du härSe AFS 2012:02

Se även:
Belasta rätt - så undviker du skador

Omslagsbild: Broschyr, ADI 447 - Belasa rätt - så undviker du skador
Syftet med den här broschyren är att klargöra arbetsgivarens och arbetstagarnas ansvar för att förebygga skador till följd av felaktiga eller olämpliga belastningar. Här finns exempel på hur arbetsgivaren och arbetstagaren kan gå till väga. Det finns en checklista för identifiering av riskkällor. Broschyren tar också upp vad andra som har ansvar för arbetsmiljön ska göra.

Se ADI 447

EHSS - Ergonomisällskapet Sverige

logo: ESS - Ergonomisällskapet Sverige

Webbutbildning - Belastningsergonomi

Startsidebild: Interaktiv utbildning - Belastningsergonomi

Interaktiv utbildning om belastningsergonomi. Den här kursen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Till utbildningen