• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
Startintro: Kunskapsöversikt Växande och minskande branscher

Arbetsmiljöarbetet kan ta ny riktning

Den svenska arbetsmarknaden förändras och går från tillverkningsindustri till en serviceorienterad marknad. Hur påverkar det arbetsmiljöarbetet?

Kunskapsöversikten ska beskriva den aktuella forskningen kring den svenska arbetsmarknadens branschförändringar och dess konsekvenser för arbetsmiljöarbetet.

Svensk arbetsmarknad förändras från att ha varit orienterad mot tillverkningsindustri till att bli allt mer serviceorienterad. Även storleken på arbetsplatserna förändras från större företag till mindre. När arbetsmarknaden förändras sker det även förändringar i arbetsskyddsbehovet och vilka arbetsskador som uppstår.

Forskarna kommer att titta på hur utvecklingen på arbetsmarknaden har förändrats genom att följa hur antalet anställda i olika branscher har förändrats från 1990 till 2008. En trendanalys över utvecklingen under de kommande tio åren kommer också att presenteras.

Ytterligare ett område som forskarna kommer att granska är på vilket sätt rapporterade arbetsskador följer det förändrade mönstret på arbetsmarknaden. En viktig del är att få överblick över inom vilka branscher och i vilka regioner som arbetsmiljöarbetet behöver intensifieras i framtiden.

Syftet med översikten är att ge Arbetsmiljöverket en beskrivning av hur arbetsmarknaden förändras och vilka konsekvenser detta får för arbetsmiljöarbetet.

– Dagens arbetsliv är mycket mer diversifierat idag jämfört med hur arbetslivet såg ut bara för ca 20 år sedan. Fler yrken på en och samma arbetsplats och allt fler branscher på en och samma ort, gör att arbetsmiljöarbetet sannolikt kommer att behöva anpassas för att passa arbetslivet av idag. Under de senaste 20 åren har även bemanningsföretag blivit vanligare, ett faktum som kan göra proaktivt arbetsmiljöarbete svårt att genomföra utan en omorganisation, säger John Östh, en av författarna till rapporten.

Denna kunskapsöversikt kommer att publiceras i sin helhet under 2011.

Författare: Filosofie doktor John Östh, docent Thomas Niedomysl, docent Jan Amcoff, Filosofie doktor John Östh samt forskningsassistenterna Love Ander samt Sebastian Hedberg, alla vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet.

Arbetsmarknad i förändring

Forskare vid kulturgeografiska institutionen vid Uppsala Universitet presenterar en kunskapsöversikt om hur arbetsmarknaden förändras och vilka konsekvenser detta får för arbetsmiljöarbetet. Se seminariet här

Arbetsmarknad i förändring - en analys av regionala branschförändringar över tid och dess betydelse för framtida arbetsmiljöarbete

Rapport - kunskapsöversikt

Tonvikten i rapporten ligger i att statistik och kartografisk beskriva den förändrade arbetsmarknaden. Rapporten är framtagen av John Östh, Thomas Niedomysl, Jan Amcoff, Love Ander och Sebastian Hedberg, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Läs rapporten (PDF)
Bilaga till rapporten (PDF -14,6 Mb)Arbetsmiljöverkets seminarier

Här kan du se aktuella seminarier.

Se kalendarium

Kontakt

Om du har några frågor om texterna, eller de kommande rapporterna kan du höra av dig till: 
Ulrika Thomsson Myrvang