• Teckenspråk
  • Lättläst
  • Om webbplatsen
  • Webbkarta Globen
2009-06-01

Arbetsmiljöverket föreslår förenklingar i arbetstidslagen

Dispenserna för extra övertid, mertid och nödfallsövertid kan tas bort, anser Arbetsmiljöverket, som på uppdrag av regeringen utrett förenklingar av arbetstidslagen.

Arbetsmiljöverket har tillsyn också över arbetstidslagen. Det var i november i fjol som myndigheten fick uppdraget att undersöka möjligheten till förenklingar. Nu redovisas förslagen.
 
— Reglerna om dispens gäller bara en mindre del av arbetsmarknaden, eftersom arbetstidsfrågor för de allra flesta hanteras i kollektivavtal, säger jurist Maria Nyman, som lett utredningsarbetet. 
 
För dem som står utan kollektivavtal är dispensförfarandet krångligt.  Därutöver är verkets hantering av de ca 50 – 100 ansökningarna per år ganska omfattande. Det är inte ovanligt, att det kommer in ansökningar från arbetsgivare med kollektivavtal och som alltså inte omfattas av kraven.

Utredningen föreslår nu att krav på dispens tas bort för:

  • Extra övertid
  • Extra mertid
  • Övertidsuttag per månad

─ Dessutom anser vi att tillstånd för nödfallsövertid kan slopas, säger Maria Nyman. Förslagen innebär också att straffsanktionerna försvinner och att skyddsombuden möjligheter till ingripande förändras.
 
Den nya lagen föreslås börja gälla 2011.  Läs ”Rapport – uppdrag beträffande vissa dispensfrågor i arbetstidslagen”.

Kontaktperson vid Arbetsmiljöverket:
Maria Nyman, jurist, tel 08-730 90 72